ارتباط با شرکت فناوری و توسعه آوید اروند
آدرس:

خوزستان، منطقه‌ی آزاد اروند


کد پستی :

۶۴۱۹۷۵۳۱۷۸


تلفن :

۰۲۱۲۳۵۹۷۲۳۵

پاسخگویی؛ شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۵ بعد ازظهر


در زمان‌های دیگر هم می‌توانید با آی دی تلگرام lernitosupport@ برایمان پیغام بگذارید.