نویسنده
نویسنده
آیت معروفی

جزئیات سوالات وارد شده به بانک سوال لرنیتو – هفته چهارم اردیبهشت ماه ۹۷

در جدول زیر می‌توانید سوالاتی را که در هفته چهارم اردیبهشت ماه به بانک سوال لرنیتو اضافه شده ببینید.

...