نویسنده
نویسنده
آیت معروفی

جزئیات سوالات وارد شده به بانک سوال لرنیتو – هفته اول اردیبهشت ماه ۹۷

در جدول زیر می‌توانید سوالاتی را که در هفته اول اردیبهشت ماه به بانک سوال لرنیتو اضافه شده ببینید.

...