قدرت واقعی تکنولوژی‌های تعاملی در این است که راه‌هایی را برای یادگیری پیش پای ما می‌گذارند که بدون تکنولوژی‌ نه ممکن بود و نه شدنی.

دیوید لسنر

همه‌ی هدف آموزش تبدیل کردن آینه‌ها به پنجره‌هاست.

سیدنی هریس