نویسنده
نویسنده
لرنیتو بلاگ
این‌جا می‌خواهیم درباره‌ی موضوعی حرف بزنیم که برای ما از همه چیز مهم‌تر است: آموزش و یادگیری.

سبک‌های یادگیری

سبک یادگیری مربوط به این است که افراد چگونه اطلاعات جدید را به پایه‌ی دانش خود اضافه می‌کنند. آگاهی از سبک یادگیری به شما کمک می‌کند تا در دوره‌های آموزشی از نقاط قوت خود بیشتر استفاده کنید. یکی از ابزار‌های بسیاری که برای تعیین سبک یادگیری، پرسش‌نامه‌ی «وارک» است که نیل فلمینگ آن را ابداع کرده. سیستم وارک سبک‌های یادگیری را به چهار دسته تقسیم می‌کند: دیداری، شنیداری، خواندنی/نوشتاری و حرکتی یا جنبشی (Kinesthetic). بسیاری از افراد در بیش از یک سبک مهارت دارند.

...

گروه آموزشی کالیفرنیا در پژوهشی درباره‌ی شخصی‌سازی یادگیری، مزیت‌های اصلی استفاده از این روش را رتبه‌‌بندی کرده است.

مزیت‌های شخصی‌سازی یادگیری

لرنیتو بلاگ