شروع

رایگانمی‌خـواهـی بــبـیـنی ایـن‌جـا چــه خـبر اســت؟ ســر درآوردن از لـرنـیـتو هـیـچ خـرجـی نــدارد. ایــن بـستـه بـرای آشـنـایـی بـا لرنیـتـو اسـت، با کلی امکانات.

بالگرد

136,250 تومان

( 125 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)بـا بالگرد بـه هـمـه جای لرنـیـتو مـی‌توانی سـر بـزنی. ایـن بسـته بـرای استفـاده‌ی دانـش‌آمـوزان آماده شده تا اکثر نیاز های خود را برآورده کنند.

جت

294,300 تومان

( 270 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)برای رسیدن به آرزوهایت باید یک فکر حسابی بکنی. موتور جت چطور است؟ این بسته همه‌ی امکانات لرنیتو را در اختیار دانش آموزان و معلمین می‌گذارد.

شاتل

تماس بگیریدهمه‌ی ما باهم توی جت جایمان نمی‌شود. شاتل را برای مدرسه‌هایی ساختیم که می‌خواهند همه‌ی دانش‌آموزان‌شان باهم پیشرفت کنند.

شروع
رایگان
بالگرد


136,250 تومان

( 125 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)جت


294,300 تومان

( 270 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)شاتل
تماس بگیرید
کاربرد می‌خـواهـی بــبـیـنی ایـن‌جـا چــه خـبر اســت؟ ســر درآوردن از لـرنـیـتو هـیـچ خـرجـی نــدارد. ایــن بـستـه بـرای آشـنـایـی بـا لرنیـتـو اسـت، با کلی امکانات. بـا بالگرد بـه هـمـه جای لرنـیـتو مـی‌توانی سـر بـزنی. ایـن بسـته بـرای استفـاده‌ی دانـش‌آمـوزان آماده شده تا اکثر نیاز های خود را برآورده کنند. برای رسیدن به آرزوهایت باید یک فکر حسابی بکنی. موتور جت چطور است؟ این بسته همه‌ی امکانات لرنیتو را در اختیار دانش آموزان و معلمین می‌گذارد. همه‌ی ما باهم توی جت جایمان نمی‌شود. شاتل را برای مدرسه‌هایی ساختیم که می‌خواهند همه‌ی دانش‌آموزان‌شان باهم پیشرفت کنند.
ویژگی ها ویژگی تعداد روزها ویژگی تعداد روزها ویژگی تعداد روزها ویژگی تعداد روزها

می‌توانید آسان ثبت‌نام کنید و وارد لرنیتو شوید

ورود به روش دل‌خواه

ارسال دعوت‌نامه‌ی ثبت‌نام

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

محدود 40

نمایش پاسخ سوال‌ها

محدود 60 30

ارسال گزارش خطای آنلاین

می‌توانید در میز کار لرنیتو آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

طراحی آزمون

محدود 5 محدود 30 محدود 60

خروجی PDF و پرینت

محدود 20 30 محدود 50 30

طراحی آزمون با یک کلیک

- - -

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

- - - - - -

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

اطلاع‌رسانی آنلاین

ارسال سوال و آزمون برای دوستان

ارسال سوال به گروه دوستان

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

ساخت گروه

محدود 3 محدود 10

ارسال آزمون به گروه دوستان

محدود 20 محدود 50 30